بایگانی برچسب برای: پیش بینی کرونا در سریال سیمپسون ها حقیقت دارد ؟

پیش بینی کرونا در سریال سیمپسون ها حقیقت دارد ؟

آیا سریال سیمپسون ها واقعا شیوع کرونا را پیش بینی کرده بود؟

/
کلیپی در حال دست به دست شدن در فضای مجازی است که نشان می دهد س…