بایگانی برچسب برای: مراقب باشید! کلاه برداری پیامکی به بهانه قطع یارانه نقدی

مراقب باشید! کلاه برداری پیامکی به بهانه قطع یارانه نقدی

/
    اخیرا بطور گسترده پیامکی جعلی از شماره 500043…