بایگانی برچسب برای: سیل

تهران تا 10 سال دیگر بی آب می شود

تهران تا ۱۰ سال دیگر بی آب می شود

/
    چراغ خطر تأمین آب استان تهران در حالی سوسو…