بایگانی برچسب برای: تایید اکانت اینستاگرام-دیمن-ارتباط

تایید اکانت اینستاگرام-دیمن-ارتباط

نحوه تایید اکانت اینستاگرام (دریافت تیک آبی رنگ)

/
چندی پیش اینستاگرام از تغییرات جدید سرویس خود پرده برداشت که یکی ا…