بایگانی برچسب برای: بانک مرکزی

خطر استفاده از اپلیکیشن‌های نامعتبر دریافت رمز پویا

خطر استفاده از اپلیکیشن‌های نامعتبر دریافت رمز پویا

/
با توجه به اجباری شدن دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی،‌…
افرادی که کد رهگیری برای بسته معیشتی دریافت نکرده‌اند، چه‌کار کنند؟دیمن ارتباط
سامانه ی نیما