عناوین استخدامی گروه فنی مهندسی دیمن ارتباط
عنوان شغلیمهارت های مورد نیاز
مسئول دفتر مدیرعامل
(خانم)

کارشناسی حسابداری یا رشته های مدیریت
• آشنایی کافی با مکاتبات اداری
• مسلط به استفاده از کامپیوتر در سطح ویندوز و نرم افزار Office
• آشنایی کامل با آداب تشریفات
• آشنایی با امور اداری و پرسنلی
• منظم، مسئولیت پذیر و دقیق
• بیان شیوا در مکالمات تلفنی
• روابط عمومی خوب و خوش برخورد
• متعهد مسئولیت پذیر
حسابدار
(خانم/آقا)

کارشناسی حسابداری یا مدیریت مالی
• تسلط کافی به یکی از نرم افزارهای مالی ترجیحا همکاران سیستم
• ثبت اسناد مالی و انبار در سیستم حسابداری شرکت
• اجرای فرایندهای مرتبط با جذب و استخدام نیروهای جدید
• اجرای فرایندهای حقوق و دستمزد و کارت ساعت
• تسلط به امور مالیات ، حقوق و بیمه
• متعهد مسئولیت پذیر
کارمند اداری
(خانم/آقا)

کاردانی و بالاتر در رشته های مرتبط با حوزه IT(کامپیوتر و …)
• آشنایی کافی به اینترنت و شبکه های اجتماعی
• آشنایی کافی با نرم افزار Office
• توانایی انجام امور بانکی، خرید و کلیه امور اداری داخل و خارج شرکت
• ترجیحا” آشنایی کافی با زبان انگلیسی
• متعهد، منظم و دقیق
کارشناس واحد فروش
(خانم/آقا)

کاردانی و بالاتر رشته های مرتبط با حوزه IT(کامپیوتر و …)
• مسلط به مفاهیم فروش، بازاریابی و تبلیغات
• توانایی انجام کار گروهی
• توانایی مکالمه با تلفن با حجم بالا
• معتقد به رفتار سازمانی و هماهنگی کامل با استراتژی های سازمان
• گذراندن دوره های تخصصی بازاریابی و فروش مزیت محسوب خواهد شد
• آشنایی با وردپرس مزیت محسوب می گردد